Cáp nguồn SATA, cáp SATA nối dài, USB sang SATA các loại